Jdi na obsah Jdi na menu
 


Priestorové a materiálno-technické podmienky

  • Materská škola svojou priestrannosťou a vybavením vytvára dobré podmienky na realizáciu pohybových a ostatných aktivít
  • Z hľadiska bezpečnosti a hygieny má interiér adekvátne udržiavné priestory
  • Triedy sú slnečné a esteticky upravené a veľmi dobre vybavené najmä učebnými pomôckami LEGO EDUCATION, LEGO DUPLO a rôznymi zostavami
  • Vybavenosť školy odbornou, metodickou a detskou literatúrou je na dobrej úrovni
  • Škola je vybavená audiovizuálnou technikou a interaktívnou tabuľou, taktiež využívame internet a kopírovacie zriadenie
  • Exteriér je upravený a dobre vybavený detským záhradným náradím

 

      Hrové a pracovné centrá v triedach sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno - vzdelávaciu činnosť. Centrá sú otvorené, vybavené pomôckami a materiálom, ktorý podporuje tvorivosť a neustále experimentovanie s rôznorodým materiálom, na objavovanie, riešenie, skúmanie. Sú vytvorené tak, aby činnosti, ktoré sa v nich realizujú, boli v súlade s požiadavkou stimulovať osobnostný rast detí - hrubá a jemná motorika, rozvoj výtvarných, hudobných, rečových zručností, orientácia v sociálnych vzťahoch a podobne.