Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlastné zameranie školy

 

folklor.jpg

 

"VŠETKO PRE RADOSTNÝ A PESTRÝ ŽIVOT DETÍ"

 

Školský vzdelávací program s názvom "Chceme sa zabávať, chceme s hrať, zachovávať zvyky, tancovať a smiať" je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 a rešpektuje podmienky materskej školy. Je zameraný na rozvoj všetkých duševných a telesných kvalít dieťaťa ako je myslenie, cit a vôľa - teda hlava, srdce, ruky a nohy. Na rozvoj týchto kvalít kladie dôraz aj Waldorfská škola.

      V školskom vzdelávacom programe sa na základe profesionálnej a materiálnej dimenzie, spolupráce s folklórnym súborom Hájiček, požiadaviek zákonných zástupcov detí s rešpektovaním osobnosti jednostlivých detí budeme profilovať a prílohou školského vzdelávacieho programu budú celoročné rozvíjajúce programy: 

 

  • NA ZELENEJ LÚKE - cieľom programu je utvárať kultúrne povedomie so špecifikami orientácie na minulosť, súčasnosť a budúcnosť
  • HRAJ SA DOBRE- cieľom programu je zabezpečiť lepšie a humánnejšie vzdelávanie prostredníctvom učebnej pomôcky LEGO EDUCATION.

 

       Uvedenými programami môžeme na oživenie ľudovej kultúry, folklóru ako aj pre rozvoj vlastnej osobnosti spraviť najviac, čím sa stane základňou pre folklórne súbory a umelecké školy